Topsportstatus 2017-05-18T14:39:46+00:00

Diverse sportorganisaties in Nederland gebruiken de term (topsport)status: A-status, B-status en HP-status. NOC*NSF heeft voor talenten drie nieuwe landelijke statussen vastgesteld (bovenop de landelijke A-, B- en HP-status voor topsporters) : Internationaal Talent (IT), Nationaal Talent (NT) en Belofte (Bel).

Een talentvolle sporter, die geen NOC*NSF-status is toegekend kan in aanmerking komen voor een Flevolands talent status.

Een Flevolands talent status (FT-status) is een regionale status die wordt toegekend door Sportief Flevoland. Een FT-status is geen officiële status van het NOC*NSF. Talenten met een FT-status kunnen gebruik maken van verschillende faciliteiten (zie onze faciliteitenfolder) en worden uitnodigd voor evenementen en voorlichtingsbijeenkomsten, speciaal voor topsporters en talenten.

Een talent met een FT-status kan geen vrijstellingen krijgen op scholen. Talenten met een IT, NT of Belofte status kunnen een LOOT status krijgen.