Talentenfonds 2017-05-18T14:44:14+00:00

Talentenfonds

Steun talentvolle sporters in hun sportieve doelen!
Flevolandse topsporters en sporttalenten kunnen via het fonds subsidie krijgen voor bijvoorbeeld een trainingsstage, een belangrijk sporttoernooi en medische begeleiding die niet wordt vergoed binnen het eigen ziektekostenpakket. Het gaat dus om incidentele extra uitgaven die de sporter niet zelf of uit andere bronnen gefinancierd kan krijgen. Het Flevofonds is op dit moment beperkt gevuld. Sportief Flevoland wil er voor zorgen dat met inbreng van het bedrijfsleven dit wordt aangevuld.

Uit dit fonds heeft Sportief Flevoland vele topsporters ondersteunt. Op de eigen website van een van onze topsporters spreekt hij zijn waardering uit over dit fonds en waarom dit fonds voor hem en zijn zus zo belangrijk is.

Om welke kosten gaat het?
Een subsidie wordt vaak gevraagd voor een bijdrage in de kosten van een trainingsstage, voor de kosten van een belangrijk sporttoernooi, secundaire sporttrainingen en (para) medische begeleiding welke niet binnen het eigen ziektekostenpakket vergoed wordt. Niet iedereen komt hiervoor in aanmerking, maar slechts wanneer hij/zij kan aantonen dat hij/zij de activiteit(en) waarvoor subsidie wordt gevraagd niet zelf of uit andere bronnen gefinancierd kan krijgen. Bovendien dient het sporttalent aannemelijk te maken dat de sportcarrière gebaat is met de activiteit(en). Kosten die dus eventueel vergoed worden, zijn kosten die incidenteel zijn. Dus niet de basislasten van een sporter, zoals bijvoorbeeld de kosten voor kleding, materiaal en reiskosten, wedstrijd- en verenigingslasten die iedere sporter in de betreffende sport maakt, maar geen specifieke kosten zijn voor topsport.

Wilt u meer informatie over het fonds, neem dan contact op.